Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
natalina
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viacloouds cloouds
natalina
4055 210f 390
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viagoszko goszko
natalina
Czekanie to najbardziej żałosne uczucie na świecie.
— Norah Jones
Reposted fromObscurity Obscurity viaaksamitt aksamitt
natalina
0651 d17c 390
♥♥♥
natalina
Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma - Leszek Żukowski
Reposted fromshapeless shapeless
natalina
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
natalina
"Kobieta, która chce odmówić, powie tylko 'nie'. Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana"
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viashapeless shapeless
natalina
dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy
— matka i krew
Reposted fromkarr4mba karr4mba viauwielbiaj uwielbiaj
natalina
Czasy się zmieniają. Nie ma już zaproszeń na randkę, ograniczyliśmy się do tekstu "Chodź na piwo". Cudownie.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viaimportant important
natalina
9155 6552 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaimportant important
natalina
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromDYM DYM viaalone-again alone-again
natalina
Jeśli walczysz to możesz przegrać, ale jeśli nie walczysz, to już przegrałeś.
— Bogdan Wenta
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaalone-again alone-again
natalina
5116 4096 390
Reposted fromCosoNiczym CosoNiczym viagolondrina golondrina
natalina
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie- ci którzy pasują do twojego życia pojawią się sami i zostaną.
— Will Smith
natalina
8648 3c8a 390
Alice
Reposted fromlavelinier lavelinier
natalina
0920 730a 390
Reposted frommariola mariola viabeautifuldreamer beautifuldreamer
0125 30fc 390
Reposted fromget-fit get-fit viadepresja depresja
natalina
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej. Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz. Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami viaeateateat eateateat
natalina
W uczuciach nie ma czegoś takiego jak zwątpienie. Kochasz albo nie
Reposted fromcasas casas viaeateateat eateateat
natalina
Chcę Cię przyłapać na spojrzeniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl